Dobrý deň
 
Chceme úprimne poďakovať pánu starostovi Ľubošovi Strížovi a celému obecnému zastupiteľstvu v našej obci Klokočov, ktorý schválili opravu obecných komunikácií ešte v roku 2010. Kedže pre nepriaznivé počasie sa oprava určených komunikácií nestíhla do konca roka, tento rok 2011 pokračujú. Ale s počasím museli opäť bojovať, práce sa im dosť oneskorili, ale aj napriek tomu sa im to darí zvládať. Jedná sa o cestu, ktorá ma opravu 570 m, ale k tomu sú dva mostíky, ktoré su súčasťou cesty a bolo ich treba taktiež súrne opraviť. Sme veľmi - veľmi radí, že prístup k naším domovom je opäť dobrý. Aj keď oprava komunikácií je jedna asi z najzaťaženejších úloh pre obec, pretože je finančne veľmi náročná. "Ale pre občanov najdôležitejšia."
Nech sa Vám i naďalej darí plniť úlohy, ktoré máte na programe k rozvojú našej obci Klokočov.
Vedeniu obce patrí od nás srdečná vďaka!
 
Vďační občania :   Muchová, Polková, Bielská, Horčičák, ..... atď.