Aj  my by sme sa chceli pripojiť a poďakovať sa za perfektne  zorganizovaný ples, za jeho prípravu a priebeh, za krásne a hodnotné ceny do tomboly, srdečné poďakovanie patrí predovšetkým nášmu obetavému starostovi p. Ľubomírovi Strižovi, ktorý sa o toto všetko pričínil obrovskou mierou,  zároveň vďaka patrí aj pani Mgr. Valčuhovej, ktorá nás profesionálne a s  patričnou dávkou humoru sprevádzala plesom a taktiež p.Kasakovi za veľký podiel na príprave a  aj  zdarnom priebehu plesu. Ešte raz vďaka a dúfame, že do videnia o rok, priatelia:)