Zvoz sa uskutoční  v sobotu 13.09.2014


Obecný úrad v Klokočove oznamuje, že v dňoch od 8.09.2013 do 13.09.2014 sa uskutoční zber železného šrotu (pračiek, chladničiek, televízorov, rádií, nebezpečného odpadu /autobatérii/), ako aj veľkoobjemového odpadu /karosérie áut/ a pneumatík.
Prosíme všetkých občanov, aby túto službu využili a zbavili sa nepotrebného odpadu! Občania môžu tento odpad uložiť pozdĺž spomínanej trasy.

Miesta, kde môžete vyložiť odpad nájdete tu.