Ambulancia v Klokočove oznamuje, že MUDr.  Š. Labuš v dňoch od 20.8.2014  -  26.8.2014 neordinuje.
Zastupuje ho MUDr. F. Michalina - ambulancia v Turzovke -  len súrne, horúčnaté a neodkladné stavy, nie predpis liekov a vypisovanie tlačív!
V prípade akútnych stavov volajte RZP – č. 155 (112).
Sestra bude v Klokočove do 9:00 hod (aplikácia injekcií, odbery).