KARPATSKÝ REDYK „TRANSHUMANCE 2013“ je projekt tradičního putování s ovcemi v počtu 300 kusů po hřebenech Karpat. Je organizován pro uctění putujících valašských pastevců v předcházejících generacích, kteří postupně osídlili hory a přispěli ke vzniku společné horské pastevecké kultury spojující obyvatelstvo Karpat.
Na celé trase jsou redyku nápomocni ti, kteří mají něco společného s ovcemi a horským hospodařením. Na úseku od Malého Polomu po Martiňák to je JZD.
CÍLEM REDYKU „TRANSHUMANCE 2013“:
mezinárodní setkání obyvatel, kteří žijí a pracují v Karpatech, mají vztah ke společnému kulturnímu základu a jejich integrace. Možnost poznání podobného kulturního bohatství zdejšího lidu, taktéž bohatství a jedinečnost  karpatské přírody a možnost rozvoje horských oblastí.

Doba trvání KARPATSKÉHO REDYKU: 11.květen - 14. září 2013
Trasa:
cca 1400 km – průchod horskými oblastmi karpatských států trasou přes: Transylvánii – Maramureš (Rumunsko), Podkarpatská Rus a Huculsko (Ukrajina), Podkarpatsko – Malopolsko – Těšínské Bezkydy (Polsko a ČR) -  Morava (od Konečné) - Slovensko a Valašsko (ČR).


Trasa redyku po Bezkydech má být následující, tj. místo, kam redyk ten den dorazí a bude nocovat:
24.8.-29.8. Koniaków (jarmark)
30.8.- 3.9. Košařiska – (gorolské oslavy 31.8.-1.9.)
4.9. Bílý kříž
5-6.9. Gruň
7.9. Konečná
8.9. Bobek
9.9. Bumbalka
10.9.Hlavatá
11.9. Martiňák
12.9. Pustevny
14.9. Rožnov

pdf
562,966 kb  

KARPATSKÝ REDYK „TRANSHUMANCE 2013“