Oznamujeme Vám, že od 17. 4. 2013 7:00 do 17. 4. 2013 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu: vykonania plánovanej údržby el. zariadenia, vypnuté obec Klokočov od č. 387 v časti Klin po č. 431 v časti u Varmusov, vrátane celej časti u Mudrikov a Podjavorová.