Záujemcovia o prevádzkovanie lyžiarskeho vleku-Hlavice, nech sa hlásia na tel. č. 0905 747 017 u p. Pavla Polku.