OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
PODLIMITNÉ ZÁKAZKY                                                       

Úradný názov:

Sample ImageVýstavba nájomného bytového dome 14 b.j. v obci Klokočov + technická vybavenosť 

Zverejnené 10.3.2008