jj2019 obecm

V dňoch od 16.10.2019 – 18.10 2019 sa konal 15. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza - Jurinova jeseň. Tento jubilejný ročník odborná porota hodnotila súťažné práce celkovo 85 súťažiacich v kategóriách poézia a próza, ktorí zaslali spolu 242 súťažných prác.

Hlavným programom Jurinovej jesene bol dňa 17. októbra 2019 literárny galavečer, na ktorom bolo slávnostné vyhodnotenie 15. ročníka literárnej súťaže Jurinova jeseň 2019. Na literárnom galavečeri bola udelená hlavná cena Pavla Hrtúsa Jurinu v kategórii próza, ďalej Cena Jána Harantu, čestné uznania. Mimoriadnu cenu 15. ročníka Jurinovej jesene 2019 odovzdávala Obec Klokočov v zastúpení starostky obce Jany Foldinovej, pánovi Júliusovi Homolovi.

Súčasťou literárneho galavečera bola prezentácia nového knižného titulu Zlatá kysucká kniha Pavla Hrtusa Jurinu od autora PhDr. Pavla Holeštiaka, Phd. Dňa 18. októbra 2019 sa konalo v Obci Klokočov, pri pamätnej tabuli P.H. Jurinu spomienkové putovanie za týmto exilovým spisovateľom. Tento rok sme si zároveň pripomenuli 100. výročie narodenia a 25. výročie úmrtia nášho rodáka. V úvode spomienkovej slávnosti starostka obce Jana Foldinová všetkých srdečne privítala. Pre účastníkov Jurinovej jesene bol pripravený krátky kultúrny program, v ktorom s ľudovými piesňami vystúpili heligonkári zo ZŠ a CVČ Klokočov. S úryvkom, z knihy Pred anjelským trúbením od Pavla Hrtúsa Jurinu, vystúpila Mgr. Mária Stuchlíková.

Pri pietnej spomienkovej slávnosti položili kvety ku pamätnej tabuli P.H.Jurinu starostka obce Jana Foldinová spoločne s riaditeľkou Kysuckej knižnice v Čadci Phdr. Jankou Bírovou, členom odbornej poroty Jánom Gálikom a p. Emíliou Smažákovou. Spomienkové putovanie za exilovým spisovateľom P.H.Jurinom a následne svätá omša na Živčákovej, ukončili jesenné putovanie 15. ročníkom Jurinovej jesene.

- Obecná knižnica Klokočov -

Fotogaléria z Literárneho galavečera Jurinova jeseň:

Pietna spomienka na P.H.Jurinu v Obci Klokočov: