pdf

53,841 kb
Verejná vyhláška X-175/2018
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 20.07.2018