pdf

1731,867 kb  
Rozhodnutie - ZS a RR bod Hrubý Buk
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 20.06.2018.