pdf

31,880 kb  
Rozpočtové opatrenie č.2/2018
Schválené v Klokočove dňa 27.04.2018 na OZ, uznesenie č. 439/2018.