Vytlačiť

pdf

131,411 kb 
Záverečný účet Obce Klokočov a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
Záverečný účet schválený na OZ dňa: 27.04.2018 uznesením č.437/2018