pdf

233,104 kb 
Rozhodnutie OÚ Žilina - Prepoj VN 232 - zrušenie rozhodnutia
Obcou Klokočov

Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 26.02.2018.