pdf

384,385 kb 
Stavebné povolenie - Rodinný dom
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 22.12.2017.