pdf

142,482 kb
N Á V R H - Programový rozpočet obce na roky 2018-2020
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 29.11.2017.