pdf

123,404 kb
Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu
"3897 - Klokočov - Kostol - Rybáre: Prepoj VN 232"
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 30.10.2017.