pdf

490,780 kb
Verejná vyhláška - nedohľadanie pobytu Františka Hvižďa
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 19.09. 2017.