pdf

1165,196 kb
Evidencia obhospodarovateľov lesov a odborných lesných hospodárov - zápis
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 19.09. 2017.