pdf

1557,870 kb
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania výzva
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 11.09. 2017.