pdf

2694,748 kb
Stavebné povolenie pre stavbu "Rodinný dom, novostavba"
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 18.08. 2017.