pdf

32,165 kb
NÁVRH - Rozpočtové opatrenie č.2/2017
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 14.08. 2017.