pdf

1243,601 kb
Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 26.06.2017.