pdf

70,298 kb
Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2017 sa otvorí v novom okne
Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2017 vyvesený na úradnej tabuli dňa 12.06.2017.