pdf

768,463 kb
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/- ky Materskej školy,
Klokočov č. 976
Dátum podania žiadosti: 07.06.2017
Termín nástupu: 01.09.2017