Rekapitulácia obyvateľstva za rok 2015:
Prihlásení obyvatelia na trvalý pobyt: 22 obyvateľov
Odhlásení obyvatelia z trvalého pobytu: 10 obyvateľov
Narodených: 14 detí
Zomrelých: 31 obyvateľov

Počet obyvateľov k 31.12.2015 = 2337 obyvateľov