Upozorňujeme občanov, že spisovanie návrhov ROEP je do pondelka  - 10.11.2014.  Po tomto termíne už nebude možné návrhy ROEP podať. Kto má  záujem podať návrh môže využiť ešte piatok 7.11.2014 a pondelok 10.11.2014.