pdf
119,318 kb           

Konsolidovaná výročná správa Obce Klokočov za rok 2012

V Klokočove dňa 20.11.2013
Vypracoval: Alena Brezinová