94 narodeniny oslavuje -
Štefan Polka

85 narodeniny oslavujú -
Mária Cisáriková
Pavol Čagaľa

80 narodeniny oslavujú -
Veronika Cudráková
Lukáš Horčičák
František Neckár

75 narodeniny oslavujú -
Matúš Cudrák
Štefan Polka

70 narodeniny oslavujú -
Štefan Polka
Štefánia Horčičáková
Veronika Papíková
Rudolf Janešík
Štefan Želiecky

60 narodeniny oslavujú -
Mária Tudíková
Oľga Mudríková
Mária Horčičáková
Veronika Michalisková

50 narodeniny oslavuje -
Štefánia Horčičáková

40 narodeniny oslavuje -
Pavol Janešík