Vitaj dieťatko:

Dňa 21.01.2011 sa narodila Katarína Smiešková
Dňa 24.01.2011 sa narodil Kamil Ramša
Dňa 05.07.2011 sa narodila Aneta Furdanová
Dňa 19.08.2011 sa narodila Sofia Dorociaková
Dňa 25.08.2011 sa narodil Richard Janec
Dňa 06.09.2011 sa narodil Albín Záň
Dńa 27.09.2011 sa narodila Zuzana Durkáčová
Dňa 30.09.2011 sa narodila Pavlína Ramšová
Dňa 01.10.2011 sa narodil Pavol Cudrák
Dňa 13.10.2011 sa narodila Mária Hrušková
Dňa 03.11.2011 sa narodil Tomáš Benek
Dňa 10.11.2011 sa narodila Karolína Macháčková
Dňa 26.12.2011 sa narodil Tibor Zajac
Dňa 31.12.2011 sa narodila Aneta Machová