Tak ako minulý rok i tento rok sa brány klokočovskej školy nezatvorili koncom júna, ale i počas prázdnin bola plná deti. Počas celých prázdnin sa v škole uskutočňovali školské tábory. Na fotografiách školský tábor Haviřov - futbalový oddiel.

Sample Image 
 Sample Image
 Sample Image