Obvodný úrad v Čadci - odbor krízového riadenia, v spolupráci s OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ÚS Slovenského červeného kríža, Centrom voľného času Čadca a J. Čagalom, usporiadal dňa 22. júna 2007 v areáli ZŠ Čadca - Kýčerka, ul. Komenského, súťaž štvorčlenných družstiev mladých záchranárov civilnej ochrany pre žiakov ZŠ okresu Čadca.
Súťaže sa zúčastnilo osem družstiev. Najlepšie výsledky dosiahlo družstvo ZŠ Klokočov (v zložení Anna Čečotková, Dominika Gracíková, Ľubomír Burda a Juraj Nekoranec), na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Staškov a na treťom mieste družstvo ZŠ Oščadnica - Nižný koniec.