V areáli základnej školy Čadca - Kýčerka zorganizoval dňa 27. júna 2006 Obvodný úrad v Čadci, odbor krízoveho riadenia 14. ročník súťaže štvorčlenných družstiev (2 chlapci a 2 dievčatá) mladých záchranárov civilnej ochrany - žiakov základných škôl regiónu Kysúc.
Na trati dlhej 1 km súťažiaci plnili úlohy z civilnej ochrany, zdravotnej prípravy, požiarnej ochrany, topografie, streľby so vzduchovky a z testov z uvedených oblastí. Najlepšiu pripravenosť a víťazstvo si  vybojovalo družstvo ZŠ KLOKOČOV "B" v zložení Anna Čečotková, Andrea Tuhovčáková, Juraj Nekoranec a Ľubomír Burda.  Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Ochodnica - Nižný koniec. Tretie miesto obsadilo družstvo ZŠ KLOKOČOV "A" v zložení Lenka Kapusniaková, Dominika Gracíková, Peter MIchalisko a Ján Králik.
Prípravu družstiev ZŠ Klokočov zabezpečila Mgr. Nina Kopecká.

Gratuľujeme a ďakujeme pretekárom  za reprezentáciu školy aj obce Klokočov!