V dňoch 17. -18. 5.2006 sa v rámci projektu cezhraničnej spolupráce INTERREG III uskutočnilo stretnutie žiakov ZŠ Klokočov so žiakmi ZŠ Vřesina. Deti z ČR spoločne s našimi sa venovali rôznym tvorivým a športovým aktivitám. Aby sa lepšie oboznámili s naším prostredím, pripravili sme pre ne prehliadku nášho kostola, návštevu ropného prameňa v Korni a pútnického miesta na Živčákovej. Program sa zavŕšil rozprávaním o Klokočove.
Koncom mája sa uskutočnila recipročná akcia, kedy sa naše deti zúčastnili stretnutia vo Vřesine. Obe akcie sú hradené z prostriedkov EÚ, rodičia prispievajú na druhú akciu symbolickou sumou 50 Sk.