Súťaž štvorčlenných družstiev mladých záchranárov civilnej ochrany (žiakov ZŠ) sa uskutočnila v areáli Základnej školy Čadca - Kýčerka dňa 10. júna 2005. Účastníci pri plnení úloh z civilnej ochrany, zdravotníckej prípravy, protichemickej prípravy, topografie a streľby zo vzduchovky na trati dlhej cca 800 m preukázali dobrú pripravenosť a snahu plniť úlohy. Družstvo žiakov ZŠ Klokočov v zložení Katarína Halagačková, Lenka Kapusniaková, Michal Tuhovčiak a Peter Michalisko pod vedením Mgr. Niny Kopeckej v súťaži obsadili prvé miesto, čím zopakovali svoje víťazstvo z predchádzajúceho roka.
Nakoľko vo vlaňajšom ročníku zvíťazili aj v Žilinskom kraji, tak tento rok súťažili na celorepublikovej a medzinárodnej súťaži, ktorá sa uskutočnila v Hronci (okres Brezno) v dňoch 8.-9. júna 2005. Za účasti 16 družstiev z Poľska, Maďarska, Čiech a Slovenska skončili v celoslovenskej - republikovej súťaži na 5. mieste a na medzinárodnej súťaži na 7. mieste.