Medzinárodný úspech žiačok ZŠ Klokočov v MexikuV minulom školskom roku sa tri žiačky ZŠ Klokočov - Majka Stopková, Adriána Kubačková a Katka Grajcarová pod vedením  Mgr. Veroniky Stuchlíkovej zapojili do medzinárodnej umeleckej súťaže "Umenie, univerzálny jazyk - kreativita za mier".
 Na pôde Ministerstva zahraničných vecí Mexika sa 7. februára 2014 slávnostne  odovzdávali diplomy za víťazné práce v tejto umeleckej súťaži. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Spojených štátoch mexických Mgr. Jaroslav Blaško nám oznámil, že medzinárodná porota ako víťaznú kolektívnu prácu ocenila výtvarnú prácu našich žiačok. Pán veľvyslanec sa vyjadril, že do medzinárodnej súťaže sa zapojilo viac ako 1 milión základných, stredných a umeleckých škôl z krajín celého sveta. Potešilo ho, že medzinárodnú porotu presvedčili výtvarné schopnosti, umelecký prejav a predstavivosť žiačok zo Slovenskej republiky.

Spolu s kolektívom pedagógov ZŠ Klokočov tiež chceme vyjadriť úprimné poďakovanie za vzornú reprezentáciu a zviditeľňovanie ZŠ Klokočov. Teší nás, že môžeme naše deti viesť  nielen cestou poznávania, ale i cestou umenia. Sme pyšní, že naše žiačky svojím umeleckým prejavom zaujali medzinárodnú porotu a zvíťazili spomedzi milióna  súťažiacich. Prajeme im ešte veľa ďalších umeleckých aktivít a úspechov.

Ing. Jarmila Krišťáková
riaditeľka ZŠ Klokočov