Športový deň v rámci cezhraničnej spolupráceDňa  18.6.2013 sa v Klokočove v Sudoparku uskutočnilo podujatie "Športový deň v rámci cezhraničnej spolupráce." Zúčastnili sa ho žiaci zo ZŠ Klokočov a žiaci zo ZŠ Havířov, aby tak ako po iné roky prelomili rečové bariéry a nadviazali nové priateľstvá. Žiaci sa  pešou túrou presunuli do Sudoparku, kde v turistike pokračovali. Turistickým sprievodcom bol pán Pavol Polka, ktorý viedol turistický výstup na Papíkov vrch. Počas tohto výstupu mohli žiaci obdivovať krásu kysuckej prírody a počúvať zaujímavé rozprávanie a poviedky viažuce sa k Papíkovmu vrchu a jeho okoliu. Po návrate sa všetci žiaci naobedovali a osviežili sa v pripravených sudoch. Potom sa postupne  zapájali do rôznych športových aktivít, pričom nechýbal ani test so slovenskými a českými slovíčkami zameraný na odstraňovanie rečových bariér. Tohto družobného stretnutia sa zúčastnil i starosta obce Klokočov pán Ľuboš Stríž.  Naši žiaci i žiaci zo ZŠ Havířov prežili  krásny slnečný deň plný športových aktivít, zábavy a oddychu v náruči krásnej kysuckej prírody.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek spolupodieľali na organizácii tohto družobného podujatia. Poďakovanie patrí p. Jakušovi - majiteľovi Sudoparku, ktorý podporil toto stretnutie, p. Pavlovi Polkovi, ktorý viedol turistický výstup, p. Ľubošovi Strížovi - starostovi obce Klokočov, ktorý dohliadal na priebeh podujatia, p. uč. Mgr. Chajdákovej a Mgr. Hruškovej, ktoré usporiadali športové aktivity pre žiakov.  Úprimné poďakovanie však patrí najmä p. Jozefovi Gachovi, ktorý bol hlavným sponzorom tohto podujatia.

Ing. Jarmila Krišťáková
riaditeľka ZŠ Klokočov