ZŠ Klokočov v spolupráci s OÚ Klokočov, v zastúpení starostom obce Ľubošom Strížom, s MŠ Klokočov  a CVČ Rosička organizujú MDD dňa 1.6.2012 o 8:00 hod. v areáli ZŠ Klokočov.
Pri príležitosti dňa MDD pán starosta obce zabezpečí deťom nielen sladkú odmenu, ale spestrí deň aj rôznymi atrakciami, ako  je nafukovací hrad, trampolína a taktiež kúzelník, ktorý Vás poteší svojím vystúpením o 9:00 hod. na námestí pred Obecným úradom Klokočov.

(v prípade zlého počasia sa vystúpenie bude konať v telocvični pri ZŠ Klokočov)

Všetky deti sú srdečne vítané!