Riaditeľka MŠ Klokočov Anna Horčičáková ďakuje sponzorom, ktorí v šk. roku 2010/2011 spríjemnili deťom pobyt v MŠ svojimi darčekmi a príspevkami, sú to:
- Pán starosta Ľuboš Stríž
- Pán farár Vdp. Peter Jankech
- Pani poslankyňa Martinka Michálková
- Pán Pavol Marec
- Pani Renátka Balášová
- Pani Zdenka Stopková
- Pani Janka Chudiaková
- Pani Mirka Jozeková
- Pani Mgr. Zuzka Škorníková
- Pani Hanka Haferová
- Pani poslankyňa Janka Foldinová
- Pani Janka Stopková
- Pani Mgr. Janka Janešíková
- Pani Anna Polková