Sample ImageDňa 2. septembra 2010 sa v Základnej škole Klokočov konalo slávnostné otvorenie školského roka 2010/2011. Na otvorení sa zúčastnili žiaci, rodičia, pedagógovia, ale i rada školy: Ing. Milan Kasák, Ľuboš Stríž, Anna Horčičáková, Milan Krenželok, Mgr. Ladislav Dorociak a Mgr. Peter Jankech. Otvorenie sa začalo kultúrnym programom, v ktorom vystúpili žiaci ZŠ Klokočov: Ondrejko Michalisko, ktorý zahral na heligónku, báseň o škole zarecitovala Barborka Bebčáková, odznela i hra na flautu v podaní Mirky Srníčkovej a Katarína Srníčková zarecitovala báseň. Po milom kultúrnom programe sa všetkým prihovorila riaditeľka ZŠ Klokočov Mgr. Mária Valčuhová. Detičkám sa prihovoril i starosta obce Ľuboš Stríž, riaditeľ CVČ Rosička Mgr. Ladislav Dorociak, i pán farár Mgr. Peter Jankech duchovne povzbudil školákov. Organizačné pokyny porozprávala pani zástupkyňa ZŠ Klokočov Mgr. Ľuboslava Mudríková. Po skončení slávnosti sa prváčikovia odobrali so svojimi rodičmi do tried, aby sa zoznámili s učiteľkami a ostatní žiaci odišli domov.

Sample Image 
Malí prváčikovia sa do školy tešia
Sample Image
Táto kvetina je pre triednu pani učiteľku
Sample Image
Prvý deň v škole bol príjemným stretnutím žiakov, ktorí s úsmevom na tvári počúvali príhovor pani riaditeľky
Sample Image
Mgr. Mária Valčuhová - riaditeľka ZŠ Klokočov, Anna Horčičáková - riaditeľka MŠ Klokočov, Ľuboš Stríž - starosta obce Klokočov, Mgr. Ladislav Dorociak - riaditeľ CVČ Rosička Klokočov, Milan Krenželok - člen RŠ za rodičov, Ing. Milan Kasák - predseda RŠ, Mgr. Peter Jankech - správca Farnosti Klokočov
Sample Image
... a už nám to začína
Sample Image
... a už nám to začína
Sample Image
Hru na flautu predviedla žiačka ZŠ Klokočov, Miroslava Srníčková
Sample Image
Ondrejko Michalisko. žiak ZŠ Klokočov zahral na heligónke
Sample Image
Zarecitovala Barborka Bebčáková, žiačka ZŠ Klokočov
Sample Image
Zarecitovala i žiačka ZŠ Klokočov, Katarína Srníčková
Sample Image
Detičkám sa prihovoril i starosta obce Ľuboš Stríž
Sample Image
Pán farár Mgr. Peter Jankech duchovne povzbudil školákov
Sample Image
I riaditeľ CVČ Rosička Mgr. Ladislav Dorociak sa žiakom prihovoril