Milí rodičia.
Ak máte záujem umiestniť svoje dieťa do Materskej školy Klokočov od septembra 2014, môžete tak urobiť od 24.2.2014 do 28.2.2014 a od 3.3.2014 do 7.3.2014 každý deň v čase od 11.00 hod. do 12.30 hod.
Podmienky zápisu a prijatia nájdete tu.