Sample ImageV prvý októbrový deň sa konal seminár venovaný Pavlovi Hrtusovi Jurinovi – Návrat na rodné Kysuce, pri príležitosti 90. výročia narodenia a 15. výročia úmrtia s príspevkami významných slovenských spisovateľov a osobností z Kysúc, ktorí sa venujú skúmaniu osobnosti a diela Pavla Hrtusa Jurinu. V ten istý deň sa otvárala výstava fotografií a básni vdp. Mgr. Radoslav Gazdíka Kovanie bytia v Kysuckej galérii. S básnikmi Pavlom Muškom a s básnikom Teodorom Križkom pokračovalo v Kysuckej knižnici v Čadci stretnutie mladých autorov. V závere 1. októbra 2009 prebiehal Gala Večer – slávnostné stretnutie účastníkov piatich ročníkov Jurinovej jesene. Rekapitulovalo sa, rozprávalo o minulých ročníkoch a samozrejme sa udeľovali ocenenia za tento rok. Laureátkou tohto ročníka sa stala už známa Katarína Džunková z Košíc, ktorá si toto ocenenie neodniesla po prvýkrát.

Druhý deň sa besedovalo o pôvodnej slovenskej opere Šavol s autorom hudby Víťazoslavom Kubíčkom a autorom libreta Teodorom Križkom. Moderátorkou bola Hilda Michalíková. Besedovalo sa s vdp. Mgr. Radoslavom Gazdíkom, fotografom a básnikom a otvárala sa výstava fotografií vpd. Jozefa Šelingu: Božie stvorenia v povetrí. Záver Jurinovej jesene sa konal už len v jeho rodisku v Klokočove. V kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Klokočove sa konali Zádušné modlitby za P.H. Jurinu, potom nasledovalo hodobnopoetické pásmo venované P.H.Jurinovi. Odznela syntetická poetická skladba BEATA NOX katolíckeho básnika Teodora Križku, zhudobnená Víťazoslavom Kubíčkom Vystúpil aj Komorný spevácky zbor pedagógov základných umeleckých škôl Mesta Čadca. Kostolom sa niesol prenikavý hlas Dušana Jamricha, ktorý recitoval básne. Ukončením piateho ročníka bola pietna spomienka pri pamätníku P. H. Jurinu  v obci Klokočov. Pri pamätníku v rodnej obci Klokočov zaspievala Folklórna skupina Klokočov  ľudové piesne na čele s heligonkárom Štefanom Kubačákom. Taktiež vystúpili v krátkom programe mladí heligonkári CVČ Rosička Klokočov, starosta obce privítal všetkých účastníkov v rodnej obci Jurinu a spomenul, že Jurina je súčasťou obce Klokočov a Klokočovčania sú na neho hrdí. Následne pozval prítomných na malé občerstvenie, ktorým sa piaty ročník Jurinovej jesene skončil.

Sample Image
Spoločná fotografia účastníkov 5. ročníka Jurinovej jesene pred Kostolom sv. Srdca Ježišovho v Klokočove
Sample Image
Účastníci podujatia "Seminár venovaný P.H.Jurinovi" v Kysuckej knižnici v Čadci
Sample Image
Účastníci na seminári
Sample Image
Účastníci na seminári
Sample Image
Mgr. Janka Mudríková, riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci otvorila seminár
Sample Image
Folklórna skupina Klokočov zaspievala piesne na počesť P.H.Jurinu
Sample Image
Rodina P.H. Jurinu -  Smažáková a Korčeková
Sample Image
Prehliadka Jurinovej izby
Sample Image
Kysucká galéria Čadca - výstava fotografii vdp. Radoslava Gazdíka
Sample Image
Kysucká galéria Čadca - výstava fotografii vdp. Radoslava Gazdíka
Sample Image
Mgr. Radoslav Gazdík - autor vystavovaných fotografií
Sample Image
Beseda s básnikom Teodorom Križkom a akademickým maliarom Pavlom Muškom
Sample Image
Krásne hlasy týchto ľudí sa rozliehali klokočovskym kostolíkom
Sample Image
Spevácky zbor a herec Dušan Jamrich
Sample Image 
Sample Image
Spoločná fotografia v Kostole sv. Srdca Ježišovho v Klokočove

Sample Image
Duchovný správca farnosti vdp. Peter Jankech

Sample Image 
Sample Image
Spoločná fotografia v Kostole sv. Srdca Ježišovho v Klokočove
Sample Image
Spoločná fotografia pred pamätnou tabuľou v Klokočove
Sample Image
Zaspievala folklórna skupina Klokočov
Sample Image
Pred pamätnou tabuľou P.H.Jurinu zarecitovala žiačka Alžbetka Mudríková
Sample Image
Účastníci podujatia v Klokočove
Sample Image
Heligonkári CVČ Rosička Klokočov
Sample Image
Starosta obce Klokočov privítal všetkých prítomných
Sample Image
Pred pamätnú tabuľu P.H.Jurinu v Klokočove položila kvety i víťazka 5. ročníka Jurinovej jesene Katarína Džunková
Sample Image
Pred pamätnú tabuľu položila kvety víťazka 5. ročníka Jurinovej jesene Katka Džunková
Sample Image
I mesto Čadca si uctilo pamiatku P.H.Jurinu pekným venčekom
Sample Image
I mesto Čadca si uctilo pamiatku P.H.Jurinu pekným venčekom
Sample Image
Spoločná fotografia v Klokočove
Sample Image
Malé občerstvenie bolo poskytnuté v sobášnej miestnosti obce Klokočov
Sample Image
Malé občerstvenie bolo poskytnuté v sobášnej miestnosti obce Klokočov
Sample Image
Malé občerstvenie bolo poskytnuté v sobášnej miestnosti obce Klokočov