Sample Image 
Pútnici prijali do svojho srdca hostiu
Sample Image
Pútnici prijali do svojho srdca hostiu
Sample Image
Pútnici prijali do svojho srdca hostiu
Sample Image
Pútnici prijali do svojho srdca hostiu
Sample Image
Člen DHZ Klokočov František Mudrík držal zástavu sv. Cyrila
Sample Image 
Sample Image
Hostiu prijali i títo pútnici
Sample Image
Svätá omša sa pomaly končí
Sample Image
Hostiu prijali i títo farníci
Sample Image
Novokňaz obce Domaslavice Mgr. Jirka Filipec
Sample Image
Novokňaz obce Domaslavice Mgr. Jirka Filipec
Sample Image
V závere sv. omše zaznela hudba v podaní trubača
Sample Image
V závere sv. omše zaznela hudba v podaní trubača
Sample Image
Trubač zahral českú i slovenskú hymnu
Sample Image
Trubač zahral českú i slovenskú hymnu
Sample Image
Novokňaz Mgr. Jirka Filipec udelil v závere sv. omše novo kňazské požehnanie i slovenskému správcovi Farnosti Klokočov Petrovi Jankechovi
Sample Image
Novokňaz Mgr. Jirka Filipec udelil v závere sv. omše novo kňazské požehnanie i slovenskému správcovi Farnosti Klokočov Petrovi Jankechovi
Sample Image
Novokňaz Jirka Filipec
Sample Image
Novo kňazské požehnanie bolo udelené i starostovi obce Klokočov Ľubošovi Strížovi
Sample Image
....novo kňazské požehnanie prijali pútnici z oboch prihraničných štátov
Sample Image
....novo kňazské požehnanie prijali pútnici z oboch prihraničných štátov
Sample Image
....novo kňazské požehnanie prijali pútnici z oboch prihraničných štátov
Sample Image
Pekné počasie vydržalo počas celej sv. omše, po jej skončení sa rozpršalo
Sample Image
Pekné počasie vydržalo počas celej sv. omše, po jej skončení sa rozpršalo
Sample Image
Záver sv. omše
Sample Image
Pútnici pri Horskom hoteli Barón

Cyrilo-Metodská svätá omša na Bielom Kríži - fotografie I. časť