Sample Image
Výstup na Biely Kríž ku Kaplnke sv. Cyrila a Metoda. Zástavy sv. Cyrila a sv. Metoda niesli členovia DHZ Klokočov Jozef Holinec a František Mudrík
Sample Image
Pútnici smerujúci na Biely Kríž
Sample Image
Pútnici smerujúci na svätú omšu
Sample Image
Pútnici smerujúci na svätú omšu
Sample Image
Pútnici smerujúci na svätú omšu
Sample Image
Pútnici smerujúci na svätú omšu
Sample Image
Mgr. Jirka Filipec s trubačom ktorý v závere zahral českú a slovenskú národnú hymnu
Sample Image
Kaplnka na Bielom Kríži
Sample Image
Na svätej omši sa zúčastnili farníci z českej i slovenskej strany
Sample Image
Pútnici si vychutnávajú príjemnú atmosféru a so záujmom počúvajú svätú omšu
Sample Image
Hojná účasť pútnikov na Bielom Kríži
Sample Image
Hojná účasť pútnikov na Bielom Kríži
Sample Image
Hojná účasť pútnikov na Bielom Kríži
Sample Image
Hojná účasť pútnikov na Bielom Kríži
Sample Image
Prichádzajúci farári: z Obce Domaslavice Mgr. Jirka Filipec a z Obce Klokočov Mgr. Peter Jankech
Sample Image
Mgr. Peter Jankech – správca Farnosti Klokočov a starosta obce Klokočov Ľuboš Stríž nesú obetné dary
Sample Image
Mgr. Peter Jankech – správca Farnosti Klokočov a starosta obce Klokočov Ľuboš Stríž nesú obetné dary
Sample Image
Veriaci pútnici
Sample Image
Prvá omša Mgr. Petra Jankecha, ktorú slúžil na Bielom Kríži
Sample Image
Mgr. Jiří Filipec čítal sväté písmo
Sample Image
Páni farári Peter Jankech a Jiří Filipec
Sample Image
Intenzitu sv. omše podčiarklo i toto krásne prostredie
Sample Image
Nový správca Farnosti  Klokočov Mgr. Peter Jankec
Sample Image
Pánovi farárovi sa prostredie na Bielom Kríži a malebná kaplnka veľmi páčili
Sample Image
Zástavy sv. Cyrila a sv. Metoda držali počas sv. omše členovia DHZ Klokočov Jozef Holinec a František Mudrík
Sample Image
Rozdávanie sv. hostie

Cyrilo-Metodská svätá omša na Bielom Kríži - fotografie II. časť