Sample Image
Jana Hutyrová s dcérou Barborou
Sample Image
Jana Hutyrová s dcérou Barborou a Kristínou a s manželom Róbertom
Sample Image
V sobášnej sieni predstavila pani matrikárka Mirka Fujáková rodičov, ktorí so svojimi deťmi prijali pozvanie na dnešnú slávnosť
Sample Image
Peter Halagačka s dcérkou Kristínou
Sample Image
Adamko Pápol
Sample Image
rodičia s detičkami
Sample Image
Jaroslava Mudríková s dcérkou Kristínou
Sample Image
Monika Furdanová so synom Jakubom
Sample Image
Martina Ramšová s dcérou Vanesou
Sample Image
Eva Marcová s dcérou Martinou
Sample Image
Lýdia Čagalová so synom Kristiánom
Sample Image
Eva Marcová s dcérou Martinou
Sample Image
Halina Žillková so synom Tomášom
Sample Image
Monika Bernátová so synom Dominikom
Sample Image
Eva Smiešková so synom Šimonom
Sample Image
Dana Jancová so synom Petrom
Sample Image
Anna Muchová so synom Róbertom
Sample Image
Ľuboš Stríž – starosta obce sa prihovoril deťom pekným prejavom
Sample Image
Pani matrikárka Miroslava Fujaková predstavila rodičov a detičky, ktoré prijali pozvanie Obecného úradu Klokočov na túto slávnosť 
Sample Image 
Sample Image
Halina Žilková so synom Tomášom
Sample Image
Pavlína Stopková so synovcom Dominikom
Sample Image
Paula Pápolová so synom Adamom
Sample Image
Katarína Halagačková s manželom Petrom s dcérou Kristínou
Sample Image
Jaroslava Machová s dcérou Adriánou
Sample Image
Peter Zajac s manželkou Monikou a synom Tomáškom
Sample Image
Anna Jarošová so synom Róbertom
Sample Image
Darina Gunčagová s dcérou Darinkou
Sample Image
Pán starosta obce Klokočov Ľuboš Stríž
Sample Image
Monika Furdanová a Janka Mudríková s deťmi
Sample Image
Detičky zo ZŠ Klokočov pod vedením Mgr. Ľuboslavy Mudríkovej z Literárno-dramatického krúžku pri CVČ Rosička v Klokočove, pripravili pre mamičky a deti pekný program
Sample Image
Žiaci 3. ročníka ZŠ Klokočov z Literárno-dramatického krúžku pri CVČ Rosička v Klokočove