Sample ImageV dňoch 15-17. júna 2007 sa v našej obci konali hodové slávnosti. V piatok bola diskotéka v Moteli Klokočovan, v sobotu sa konala zábava pred OÚ, kde vystupovali klokočovské ženy, hudobník a zabávač Milan Kapusniak, večer deti pobavil cirkus WILLIAMS so svojim pestrým programom. V nedeľu návštevníkov pobavil bohatý program, ktorý začali detičky zo základnej školy Klokočov pod vedením Mgr. Márie Jasenovskej, ďalej vystúpila v Klokočove veľmi známa Lenka Kapusniaková, ktorá svojim prenikavým spevom spríjemnila návštevníkom náladu. Vystúpili i heligonkári, skupina MINI, Milan Kapusniak a samozrejme aj vynikajúci spevák, finalista SUPER STAR s veľkou charizmou - Peter Bažík, ktorý svojim úžasným spevom  zabával Klokočovanov. Počas celého nedeľného dňa si návštevníci mohli potrieť výstavu obrazov vdp. Petra Čiernika, ktorý pôsobil ako správca farnosti v našej obci. Návštevníci hodovej púte mali k dispozícií bohatý výber občerstvenia a hodových atrakcií a výborne sa všetci zabávali.

Sample Image Klokočovské ženy (folklórna skupina)
Sample ImageKlokočovské hody
Sample ImageHodové atrakcie
Sample ImageHodové atrakcie
Sample ImageHodové atrakcie
Sample ImageVystúpenie Petra Bažíka
Sample ImageVystúpenie Petra Bažíka
Sample ImageVystúpenie Petra Bažíka
Sample ImageMiláčik publika - Peťko Bažík
Sample ImageMiláčik publika - Peťko Bažík
Sample ImageMiláčik publika - Peťko Bažík
Sample ImageNavštevníci hodových slávnosti sa výborne zabávali
Sample ImageNavštevníci hodových slávnosti sa výborne zabávali
Sample ImageA takáto bola účasť
Sample ImageMilan Kapusniak v kroji so svojimi obdivovateľmi
Sample ImageSkupina MINI
Sample ImageHudobník a zabávač Milan Kapusniak
Sample ImageLenka Kapusniaková a Peter Bažík - spoločná pieseň
Sample ImageVystúpenie heligonkárov