VEČERNÉ ČÍTANIE V KLOKOČOVEDňa 23. mája 2014 sa konalo na námestí pred obecným úradom v Klokočove podujatie pod názvom Večerné návraty na výšiny. Večernými literárnymi reflexiami sme si pripomenuli nedožitých 95 rokov kysuckého rodáka, exilového spisovateľa Pavla Hrtusa Jurinu a jeho literárnu tvorbu.
Podujatie organizovala Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja  a Obec Klokočov.
Hosťami večera boli: PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., vdp. Peter Jankech, starosta obce Ľuboš Stríž, Katarína Baričáková, PhDr. Katarína Plešivčáková a František Kučák.
V úvode večera všetkých privítal starosta obce Ľuboš Stríž, krátkym vstupom sa prihovoril aj PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. a riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci PhDr. Janka Bírová. Večer pokračoval čítaním krátkych ukážok z tvorby Pavla Hrtusa Jurinu.
Hostia čítali úryvky z kníh:
starosta obce Ľuboš Stríž – Preťaté ohnivá
Katarína Baričáková – Diera do sveta
vdp. Peter Jankech – Daň z krvi
František Kučák – Návrat na výšiny
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. – čítal zo svojej knihy Exulant, ktorý neodišiel
Čítaním diel Pavla Hrtusa Jurina sme sa aj bližšie zoznámili s jeho prostorekosťou, ktorá bola charakteristická pre jeho diela.
Hrou na gitare spríjemňoval pauzu medzi jednotlivým čítaním talentovaný Lukáš Polka.
Na záver krásneho večera starosta obce Ľuboš Stríž všetkým poďakoval a pevne verí, že sa odštartovala tradícia tohto podujatia a budúci rok toto podujatie zopakuje.

príhovor starostu obce Ľuboša Stríža, Pavol Holeštiak, Katarína Plešivčáková, Katarína Baričáková, František Kučák, vdp. Peter Jankech(zľava)
príhovor starostu obce Ľuboša Stríža, Pavol Holeštiak, Katarína Plešivčáková, Katarína Baričáková, František Kučák, vdp. Peter Jankech(zľava)
námestie pred OÚ Klokočov
námestie pred OÚ Klokočov
príhovor riaditeľky Kysuckej knižnice PhDr. Janky Bírovejpríhovor riaditeľky Kysuckej knižnice PhDr. Janky Bírovej
Zľava: Janka Bírová, starosta obce Ľuboš Stríž, Pavol Holeštiak, Katarína Plešivčáková, Katarína Baričáková, František Kučák, vdp. Peter Jankech
Zľava: Janka Bírová, starosta obce Ľuboš Stríž, Pavol Holeštiak, Katarína Plešivčáková, Katarína Baričáková, František Kučák, vdp. Peter Jankech
Lukáš Polka
Lukáš Polka
navraty2305201406Zľava: Janka Bírová, starosta obce Ľuboš Stríž, Pavol Holeštiak, Katarína Plešivčáková, Katarína Baričáková
Zľava: Janka Bírová, starosta obce Ľuboš Stríž, Pavol Holeštiak, Katarína Plešivčáková, Katarína Baričáková
námestie pred OÚ Klokočov
námestie pred OÚ Klokočov
pódium
pódium
František Kučák, vdp. Peter Jankech
František Kučák, vdp. Peter Jankech