V dňoch od 4.11.2013 – 8.11.2013 sa konal program Kysuckého festivalu duchovnej tvorby Jurinova jeseňTak ako po minulé roky aj tento 9. ročník priniesol bohatý kultúrny program s množstvom prednášok v MŠ, pre žiakov základných škôl, študentov stredných škôl. Aj občania Klokočova sa zúčastnili na programe vo štvrtok 7. novembra 2013, kde nasledoval Literárny večer pod lampou - slávnostné vyhodnotenie 9. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby poézie a prózy s prezentáciou víťazných prác v zrekonštruovaných priestoroch Kysuckej knižnici Čadci, na ktorom boli vyhlásené výsledky. Moderátorkou večera bola pani Hilda Michaliková. Vo večeri pod lampou sa niesli príjemné znenia poézie a prózy a nechýbalo ani hudobno-poetické pásmo zhudobnených veršov Teodora Križku v podaní Jany Orlickej.
V piatok 8. novembra 2013 nasledovala pietna spomienková slávnosť venovaná  Pavlovi Hrtusovi Jurinovi v kostole Božského srdca Ježišovho, kde sa konala svätá omša, ktorú. celebrovali p. farár Klokočova vdp. Peter Jankech a kňaz p.  Pavol Ondrík. Po svätej omši zaznela najstaršia slovanská báseň: Proglas v podaní Jozefa Šimonoviča. Napokon nasledovalo slávnostné uvedenie nástenného kalendára na rok 2014 s ilustráciami Zuzany Jesenskej-Kubicovej, kde ho Teodor Križka,  Blanka Králiková, a Ľuboš Stríž a p. farár vdp. Peter Jankech pokvapkali voskom z horiacej sviečky. Potom pokračovala táto slávnosť na námestí v Klokočove, ktorej sa zúčastnili: PhDr. Blanka Králiková – riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci s kolektívom pracovníkov, ďalej Teodor Križka, Ján Gálik, Katarína Džunková, Hilda Michaliková, Jozef Šimonovič a ostatní hostia.
Starosta obce Klokočov Ľuboš Stríž privítal prítomných na námestí v Klokočove a spolu s riaditeľkou Kysuckej knižnice v Čadci p. PhDr. Blankou Králikovou a  prítomnými položili kvety k pamätnej tabuli nášho rodáka, básnika a spisovateľa Pavla Hrtusa Jurinu. Následne sa predstavili deti zo Základnej školy Klokočov a CVČ Rosička, ktorý si pripravili krátky kultúrny program. Predstavili sa deti s hrou a spevom na heligónkach  a tiež zazneli ľubozvučné tóny píšťalky. Nakoniec starosta obce Ľuboš Stríž poďakoval všetkým za účasť na tejto milej slávnosti a pozval všetkých na chutné občerstvenie v podobe tvarohových, jablkových buchiet a tradičných kysuckých „kapusňákov „
Tešíme sa na ďalší a to 10. jubilejný ročník kysuckého festivalu duchovnej tvorby Jurinova jeseň!
pozvánka jurinova jeseň
pozvánka jurinova jeseň
večer pod lamou, moderovalal Hilda Michaliková
večer pod lamou, moderovalal Hilda Michaliková
speváčka Jana Orlická
speváčka Jana Orlická
odovzdanie ceny, starosta obce Ľuboš Stríž Pavlovi Ondríkovi: 1. miesto - próza
odovzdanie ceny, starosta obce Ľuboš Stríž Pavlovi Ondríkovi: 1. miesto - próza
spoločná foto po odovzdaní cien z ľava starosta obce Ľ. Stríž, Pavol Ondrík, PhDr. Blanka Králiková, Hilda MIchaliková, Teodor Križka
spoločná foto po odovzdaní cien z ľava starosta obce Ľ. Stríž, Pavol Ondrík, PhDr. Blanka Králiková, Hilda MIchaliková, Teodor Križka
hostia na podujatí: večer pod lampou
hostia na podujatí: večer pod lampou
svätá omša v kostole Božského srdca Ježišovho v Klokočove
svätá omša v kostole Božského srdca Ježišovho v Klokočove
svätá omša v Klokočove
svätá omša v Klokočove
svätú omšu celebrovali: p. farár vdp. Peter Jankech z Klokočova a Pavol Ondrík
svätú omšu celebrovali: p. farár vdp. Peter Jankech z Klokočova a Pavol Ondrík
pietna spomienka na P. H. Jurinu
pietna spomienka na P. H. Jurinu
Proglas v podaní Jozefa Šimonoviča
Proglas v podaní Jozefa Šimonoviča
slávnostné uvedenie nástenného kalendára na rok 2014 s ilustráciami Zuzany Jesenskej-Kubicovej
slávnostné uvedenie nástenného kalendára na rok 2014 s ilustráciami Zuzany Jesenskej-Kubicovej
pokvapkanie nástenného kalendára voskom zo sviečky
pokvapkanie nástenného kalendára voskom zo sviečky
spoločná fotografia na námestí v Klokočove po odovzdaní kvetov ku tabuli P. H. Jurinu: z prava starosta obce Ľ. Stríž, Teodor Križka, PhDr. Blanka Králiková,Jozef Šimonovič a Zuzana Jesenská-Kubicová
spoločná fotografia na námestí v Klokočove po odovzdaní kvetov ku tabuli P. H. Jurinu: z prava starosta obce Ľ. Stríž, Teodor Križka, PhDr. Blanka Králiková,Jozef Šimonovič a Zuzana Jesenská-Kubicová
pietna spomienka na P. H. Jurinu na námestí pred Obecným úradom v Klokočove
pietna spomienka na P. H. Jurinu na námestí pred Obecným úradom v Klokočove
kultúrny program - deti ZŠ Klokočov, CVČ Rosička Klokočov
kultúrny program - deti ZŠ Klokočov, CVČ Rosička Klokočov
hostia pri občerstvení v Klokočove
hostia pri občerstvení v Klokočove
hostia pri občerstvení v Klokočove
hostia pri občerstvení v Klokočove