programhody201312V sobotu 8. 6. 2013 sa konala na námestí pred Obecným úradom v Klokočove tanečná zábava, kde sa o zábavu postarala skupina PULZ. Krásne počasie, príjemnú atmosféru a chutné občerstvenie, si počas týchto dní mohli vychutnať všetci návštevníci.
V nedeľu 9. 6. 2013  pokračovali hodové slávnosti bohatým programom, ktorý začal o 13:00 hod.
Vystúpili: folklórna skupina z Klokočova, Deti z CVČ Rosička – píšťalky, gitara, spev, harmonika, heligonkári, Izabela Kampfová z Olešnej – hra na keyborde, členky tanečnej skupiny SILVER z Turzovky, Ondrej Michalisko st. so synom Ondrejom Michaliskom – hra a spev na heligónke a saxofón, Štefan Kubačák a Katka Kubačáková – hra a spev na heligónke, Andrej Kampf z Olešnej– bicie nástroje, ktorý tento rok vyhral 3. miesto v súťaži Česko Slovensko má talent. Na záver vystúpil hosť Maroš Bango a Alexandra Bangová.
Maroš Bango - mimoriadne nadaný spevák je od narodenia slepý a je nazývaný ako slovenský Bocelli. Jeho tóny krásnych piesní zaznievali široko – ďaleko a svojím umením dokáže dvíhať divákov zo sedadiel. Všetkým, ktorým sa koncert Maroša Banga páčil, mali možnosť dostať po koncerte autogram a zakúpiť si CD. Program moderovala PhDr. Katarína Plešivčáková, pracovníčka Obecného úradu v Klokočove. 
Všetkým účinkujúcim ďakujeme za spestrenie krásneho dňa kultúrnym programom.
Po ukončení kultúrneho programu boli všetky deti pozvané na kolotoč.
Touto cestou patrí veľké ďakujem starostovi obce Ľubošovi Strížovi za zorganizovanie hodových slávností a za pozvanie do našej obce speváka Maroša Banga. Vďaka krásnemu počasiu si mohol každý vychutnať čaro hodových slávností a kultúrneho programu.


deti na kolotočoch
deti na kolotočoch
stánkový predaj
stánkový predaj
folklórna skupina z Klokočova
folklórna skupina z Klokočova
moderovala: PhDr. Katarína Plešivčáková, pracovníčka OÚ
moderovala: PhDr. Katarína Plešivčáková, pracovníčka OÚ
deti CVČ
deti CVČ
deti CVČ
deti CVČ
CVČ Rosička
CVČ Rosička
Silver Turzovka
Silver Turzovka
Silver Turzovka
Silver Turzovka
Katka a dedko Kubačákovci z Turzovky
Katka a dedko Kubačákovci z Turzovky
Izabela Kampfová z Olešnej
Izabela Kampfová z Olešnej
diváci
diváci
Andrej Kampf z Olešnej
Andrej Kampf z Olešnej
Silver z Turzovky
Silver z Turzovky
Maroš Bango a Alexandra Bangová
Maroš Bango a Alexandra Bangová
vystúpenie Bangovcov
vystúpenie Bangovcov
vystúpenie Bangovcov
vystúpenie Bangovcov
vystúpenie Bangovcov
vystúpenie Bangovcov