Do veľkej rodiny Obce Klokočov pribudlo 17 najmladších občanov, ktorých dňa 6. júna 2012 slávnostne privítal do života pán starosta obce Ľuboš Stríž.
Do života boli uvítané v našej obci tieto deti: Tibor Zajac, Ján Janešík, Richard Janec, Tomáš Benek, Pavol Cudrák, Sabina Čagalová, Sofia Dorociaková, Zuzana Durkáčová, Aneta Furdanová, Mária Hrušková, Viktória Kapusňáková, Karolína Macháčková, Aneta Machová, Karin Matláková, Kristína Prasličáková, Pavlína Ramšová a Tamara Žáková.
V svojom príhovore poprial rodičom a deťom pevné zdravie a veľa trpezlivosti pri výchove a aby venovali deťom veľa rodičovskej lásky. Žiadna rodičovská láska sa nevráti, ale ani nestratí. To, čo dostanú deti od rodičov, odovzdajú raz svojim deťom...

Rodičia s deťmi si v príjemnej atmosfére a pri  malom občerstvení sledovali kultúrny program, ktorý na túto príležitosť pripravili deti zo ZŠ Klokočov a deti z CVČ Rosička. V programe účinkovali: Nikolka Hrušková, Michaela Stopková, Michaela Valčuhová, Anna Želiecka a deti z CVČ Rosička Klokočov: Mirka Kubalová, Lukáš Polka, Viktor Kijanica.
Spoločne so starostom vykonali slávnostný zápis do Pamätnej knihy Obce Klokočov, pán starosta im zároveň zablahoželal a odovzdal kvety, darčeky i pamätné listy k narodeniu ich dieťatka.

kultúrny program: deti zo ZŠ kultúrny program: deti CVČ Rosička
spoločná fotografia na uvítaní detí Tibor Zajac
Zuzana Durkáčová Aneta Machová
Viktória Kapusňáková Sabina Čagalová
Aneta Furdanová Mária Hrušková
Ján Janešík Karolína Macháčková
Pavlína Ramšová Tomáš Benek